Обществена поръчка - открита процедура с предмет: "ДОСТАВКА НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КЛОНОВЕТЕ НА "ПРОФИЛАКТИКА,

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ" ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1. РЕШЕНИЕ

2. ОБЯВЛЕНИЕ

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ СТР. 1

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5. Уведомление за производство по обжалване

6. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ОТ 17.09.2015 Г.

7. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ОТ 18.09.2015 Г.

8. ПРОТОКОЛ № 1

9. Съобщение

10. Протокол №2

11. Протокол №3

12. Решение за избор на изпълнител

 

Обществена поръчка - открита процедура с предмет: "ДОСТАВКА НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КЛОНОВЕТЕ НА "ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ" ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

1. РЕШЕНИЕ

2. ОБЯВЛЕНИЕ

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ СТРАНИЦА 1

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

 

Обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на денонощна, невъоръжена, физическа охрана

на сградата на "ПРО" ЕАД, Инспекция по труда - София - град, Дирекция "Социално подпомагане" -

София - град и паркинг"

Публична покана

Документация за участие

Документация за участие стр. 1

Протокол, качен на 28.04.2015 г.

Информация

 

Обществена поръчка с предмет: „Почивна станция „Дружба1” - Ремонт, реконструкция на съществуваща сграда и пристройка към нея”, подобект: „Блок В – инсталации и довършителни работи на коти +2,90; +5,80 и стълбищна клетка" гр. Банкя, кв.37, УПИ І"

Публична покана

Документация за участие

Документация за участие стр.1

Протокол, качен на 14.04.2015 г.

Информация

 

Ако не можете да отворите някой *.pdf файл в браузъра: натиснете с десен бутон на мишката върху линка -> "Save Link As.." -> Запазете файла в компютъра.

Приложения - инвестиционен проект:

Дружба 1 - ВиК

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Дружба 1 - Електро

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

Дружба 1 - ОВК

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Дружба 1 - АРХ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

КСС

 

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хавлиени кърпи за нуждите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД

Публична покана

Документация за участие

Документация за участие стр. 1

Приложение лого

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Протокол

Информация

 

 

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на 6 бр. вани за нуждите на "ПРО" ЕАД, клон "Павел баня"

Публична покана

Документация за участие стр.1

Документация за участие

Протокол, качен на 20.02.2015 г.

Информация

 


 

Обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Решение, качено на 26.01.2015 г.

Информация

Информация

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обществена поръчка с предмет: "Извършване на ремонтни строително - монтажни работи на част от Центъра за рехабилитация в сградата на БХ "Павел Баня" - клон Павел Баня на "ПРО" ЕАД, град Павел баня"

Публична покана

Документация за участие - стр. 1

Документация за участие

Количествена сметка

Протокол

Информация

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обществена поръчка с предмет:"Саниране на Хотел"Здравец", град Тетевен"

Публична покана

Документация стр.1

Документация за участие

Количествена сметка

Разяснения по чл.101 б, ал.6 от ЗОП

Протокол на основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП

Информация

________________________________________________________________________________________________________________________________

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Извършване на СМР дейности в балнеохотел"Божур" в УПИ V - 85, КВ.56, с.Минерални бани"

 

Обявление за обществена поръчка   ВИЖ ТУК

Решение   ВИЖ ТУК

Решение  за промяна  ВИЖ ТУК

Документация стр.1  ВИЖ ТУК

Документация за участие ВИЖ ТУК

Приложение 1 Техническо задание ВИЖ ТУК

Количествена сметка ВИЖ ТУК

 

Приложение 1 ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА ПРЕУСТРОЙСТВО  ВИЖ ТУК

Приложение 1 ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА ПРИСТРОЙКА  ВИЖ ТУК

Приложение 1 ЧАСТ ВИК ПРЕУСТРОЙСТВО 1 ВИЖ ТУК

Приложение 1 ЧАСТ ВИК ПРЕУСТРОЙСТВО 2 ВИЖ ТУК

Приложение 1 ЧАСТ ВИК ПРИСТРОЙКА ВИЖ ТУК

Приложение 1 ЧАСТ ЕЛ ПРЕУСТРОЙСТВО ВИЖ ТУК

Приложение 1 ДОПЪЛНЕНИЕ ЕЛ ПРЕУСТРОЙСТВО ВИЖ ТУК

Приложение 1 ЧАСТ ЕЛ ПРИСТРОЙКА ВИЖ ТУК

Приложение 1 ДОПЪЛНЕНИЕ ЕЛ ПРИСТРОЙКА ВИЖ ТУК

Приложение 1 ЧАСТ ОВ ПРЕУСТРОЙСТВО ВИЖ ТУК

Приложение 1 ЧАСТ ОВ ПРИСТРОЙКА ВИЖ ТУК

Приложение 1 ОВ ПРИСТРОЙКА ВИЖ ТУК

 

Разяснения 1 по чл.29 от ЗОП

Разяснения 2 по чл.29 от ЗОП

Разяснения 3 по чл.29 от ЗОП

Разяснения 4 по чл.29 от ЗОП

Разяснения 5 по чл.29 от ЗОП

Разяснения 6 по чл.29 от ЗОП

Разяснения 7 по чл.29 от ЗОП

Разяснения 8 по чл.29 от ЗОП

Разяснения 9 по чл.29 от ЗОП

Разяснения 10 по чл.29 от ЗОП

 

Протокол №1

Съобщение

Протокол №2

Протокол № 3

Решение

Информация

Информация


Обществена поръчка с предмет:"Саниране на фасади на БХ"Констанция", вили Костенец"

 

Публична покана  ВИЖ ТУК

Документация стр.1  ВИЖ ТУК

Документация за участие ВИЖ ТУК

Количествена сметка ВИЖ ТУК

Информация

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на 5 фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на "ПРО" ЕАД, от които 1 брой фабрично нов Микробус (8+1), 3 броя фабрично нови лекотоварни автомобили (1+1 места), 1 нов представителен автомобил с висока проходимост (4X4)"

Решение   ВИЖ ТУК

Обявление   ВИЖ ТУК

Документация стр.1  ВИЖ ТУК

Документация за участие ВИЖ ТУК

Разяснение   ВИЖ ТУК

Уведомление   ВИЖ ТУК

Съобщение   ВИЖ ТУК

Информация

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място на работниците и служителите в КБЛХ "Павел баня" - клон Павел баня на "ПРО" ЕАД"

Публична покана ВИЖ ТУК

Документация стр.1   ВИЖ ТУК

Документация за участие ВИЖ ТУК

Информация

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обществена поръчка на основание чл.90, ал.1 т.3 от ЗОП с предмет: "Извършване на абонаментна софтуерна денонощна поддръжка на внедрените и работещи в хотелите и туристическите агенции на ''ПРО" ЕАД софтуерни продукти".

РЕШЕНИЕ       ВИЖ ТУК

Информация

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:

"Осигуряване на денонощна, невъоръжена, физическа охрана на КБЛХ"Павел Баня" на "ПРО"ЕАД клон Павел Баня" ВИЖ ТУК

Съдържание на документацията ВИЖ ТУК

Публична покана ВИЖ ТУК

Технически спецификации ВИЖ ТУК

Специфични изисквания към участниците ВИЖ ТУК

Образци ВИЖ ТУК

Методика ВИЖ ТУК

Проект на договор ВИЖ ТУК 

Информация


 

Решение №17 от 27.01.2014г. за доставка на храни  и хранителни продукти за клоновете на "ПРО"  ВИЖ ТУК

Обявление за поръчка  ВИЖ ТУК

Документация стр.1   ВИЖ ТУК

Документация   ВИЖ ТУК

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КЛОНОВЕТЕ НА "ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ"ЕАД"     ВИЖ ТУК

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КЛОНОВЕТЕ НА "ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ"ЕАД"   ВИЖ ТУК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ от 13.03.2014г.   ВИЖ ТУК

УВЕДОМЛЕНИЕ от 14.03.2014г.   ВИЖ ТУК

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА    ВИЖ ТУК