Хотел ''Диана" звезди
Лесопарк "Родопи", общ. Куклен, обл. Пловдив

Курортът се използва за климато-профилактика и за лечение на редица заболявания. Разнообразието от дървесни видове – бял бор, ела, бук, леска, синя хвойна – спомагат за лечението на дихателни заболявания. Заоблените била на тази част на Родопите правят леснодостъпни десетките туристически пътеки, водещи към красиви местности.