ПС "Жива вода" звезди
Сливенски минерални бани

Курортът Сливенски минерални бани е изграден край горещи минерални извори. Разположен е в долината на р. Тунджа, на 12 км. от гр. Сливен, на 245 м. надморска височина. Климатът е смекчен преходно континентален. Курорта функционира целогодишно и е подходящ за лечение на редица заболявания.