"Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД е основен изпълнител

по Програмата

на НОИ за всички осигурени лица


Укрепете здравето си с програма НОИ - от 23 март 2018 г. в хотелите на
"Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД

 

Възползвайте се от възможността за профилактика и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателен апарат, дихателна система, сърдечно-съдова система, бъбречно-урологични, гинекологични заболявания, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни заболявания, периферна и централна нервна система.


Хотел "Калина" - к.к. Боровец (опорно-двигателен апарат, дихателна система, периферна нервна система)  

БХ "Люляци" - к.к Люляци (опорно-двигателен апарат, дихателна система, периферна нервна система)  

Хотел "Здравец" - гр. Тетевен (опорно-двигателен апарат, дихателна система, периферна нервна система)  

ПС "Жива вода" - Сливенски минерални бани (опорно-двигателен апарат, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни заболявания, периферна нервна система)  

Хотел "Диана" - Лесопарк Родопи (дихателна система, периферна нервна система, сърдечно-съдови заболявания 

Хотел "Дружба 1" - гр. Банкя (сърдечно-съдови заболявания, периферна нервна система, опорно-двигателен апарат)

Хотел "Дружба 2" - гр. Банкя (сърдечно-съдови заболявания, периферна нервна система, опорно-двигателен апарат)

БХ "Констанция" - вили Костенец (опорно-двигателен апарат,периферна нервна система, дихателна система)

БХ "Велинград" - гр. Велинград (опорно-двигателен апарат,периферна нервна система,

дихателна система)

БХ "Стряма" - гр. Баня (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

БХ "Гергана" - гр. Хисар (бъбречно-урологични заболявания,опорно-двигателен апарат,периферна нервна система)

БХ "Роза" - гр. Стрелча (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, гинекологични заболявания)

БХ "Св. Мина" - Бургаски минерални бани (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

ПС "Св. Мина-2" - Бургаски минерални бани (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

БХ "Тинтява" - гр. Вършец (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

Хотел "Тинтява 2" - гр. Вършец (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

КБЛХ "Павел баня" - гр. Павел баня (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

Хотел "Божур" - с. Минерални бани (сърдечно-съдови заболявания, периферна нервна система, опорно-двигателен апарат)

Хотел "Загоре" - Старозагорски минерални бани (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, сърдечно-съдови заболявания)

 

 

Резервация може да направите на тел. 02/970 79 21, 0878/ 568 129, на телефоните на хотелите

и туристическите агенции на "ПРО" ЕАД

За издаване на бланка резервация за постъпване по Програмата се заплаща цена в размер на 30 лв.

Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация

Условия за ползване на програмата

 Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА - ПРИЛОЖЕНИЕ №1