ПРОДАЖБИ НА ИМОТИ

СПИСЪК на обекти на "ПРО" ЕАД за продажба,

одобрени с Решениe №1.1. от Протокол №9/29.07.2014г. на Надзорния съвет на НОИ

 

Клон Баня

1. Сграда за битови нужди и физиотерапия – гр. Баня, неработещ.

2. Перално стопанство – Парк Родопи, неработещ.

3. Ресторант „Извора” – гр. Хисар – съсобственост, неработещ.

4. Хижа „Добрила” - Стара планина, неработещ. 

5. Почивен дом „Чавдар” – Красновски минерални бани, незавършено строителство.

6. Оздравителен дом – гр. Хисаря, незавършено строителство.

Клон Боровец

7. Складова база – с. Скриняне, неработещ.

8. Апартамент във вила Рилска Къпина – кк Боровец, неработещ.

9. Вила „Гергана” – гр. Банкя, неработещ.  

10. Балнеосанаториум „Еледжик” – гр. Момин проход, неработещ обект, неработещ.   

11. Столова „Студен кладенец” – гр. Кюстендил, неработещ.                       

12. Почивен дом – гр. Пещера, неработещ обект.

13. ТБ „Явора" - Рила планина

14. Хижа „Рибни езера" - Рила планина

15. Вила „Владая" - Витоша планина

16. Етажи от сграда (бивша туристическа агенция) - гр. Кюстендил

Клон Бургас

 17. Столова „Михаил Дойчев” – с. Шкорпиловци, неработещ.  

18. Оздравителен комплекс „Изворите” – Сливенски минерални бани – незавършено строителство;

19. Трафопост  гр. Каварна.

20. Производствена база – с. Шкорпиловци, неработещ.   

21. Шилетарник – с. Злати войвода, неработещ.  

22. Свинарник – с. Злати войвода, неработещ.                       

23. Столова «Лада» - гр. Несебър, неработещ.  

Клон Вършец

 24. Почивен дом „Оряхово” – гр. Оряхово, неработещ обект.

25. Поземлен имот - 2792 кв. м. - гр. Вършец

26. ПД „Къпина - 2" - гр. Троян

Клон Габрово

27. Ресторант „Здравец” – с. Вонеща вода, неработещ.  

28. Оздравителен дом „Вонеща вода”, Вонеща вода – незавършено строителство.

Клон Павел баня

 29. Балнеосанаториум „Берое”, съсобственост, неработещ.                 

30. Балнеосанаториум „Топлика” – Хасковски минерални бани – незавършено строителство.

31. Трафопост "Иглика" - Хасковски минерални бани.

 

За контакти: 0878 104 352