СПИСЪК на обекти на "ПРО" ЕАД за продажба, одобрени с Решениe №1.1. от Протокол №9/29.07.2014г., Решениe №3.1. от Протокол №3/13.03.2017г. и Решениe №1.2. от Протокол №5/23.04.2019 г. на Надзорния съвет на НОИ

 

Клон Баня

1. Сграда за битови нужди и физиотерапия – гр. Баня, неработещ.

2. Перално стопанство – Парк Родопи, неработещ.

3. Ресторант „Извора” – гр. Хисар – съсобственост, неработещ.

4. Хижа „Добрила” - Стара планина, неработещ.

5. Почивен дом „Чавдар” – Красновски минерални бани.

6. Оздравителен дом – гр. Хисаря, незавършено строителство.

 

Клон Боровец

7. Складова база – с. Скриняне, неработещ.

8. Апартамент във вила Рилска Къпина – кк Боровец, неработещ.

9. Вила „Гергана” – гр. Банкя, неработещ.

10. Балнеосанаториум „Еледжик” – гр. Момин проход, неработещ обект, неработещ.

11. Столова „Студен кладенец” – гр. Кюстендил, неработещ.

12. Почивен дом – гр. Пещера, неработещ обект.

13. ТБ „Явора" - Рила планина

14. Вила „Владая" - Витоша планина

15. Етажи от сграда (бивша туристическа агенция) - гр. Кюстендил

 

Клон Бургас

16. Столова „Михаил Дойчев” – с. Шкорпиловци, неработещ.

17. Оздравителен комплекс „Изворите” – Сливенски минерални бани – незавършено строителство;

18. Трафопост гр. Каварна.

19. Производствена база – с. Шкорпиловци, неработещ.

20. Шилетарник – с. Злати войвода, неработещ.

21. Свинарник – с. Злати войвода, неработещ.

22. ПС "Жива вода" - Сливенски минерални бани

 

Клон Вършец

23. Почивен дом „Оряхово” – гр. Оряхово, неработещ обект.

24. Поземлен имот - 2792 кв. м. - гр. Вършец

25. ПД „Къпина - 2" - гр. Троян

26. Хотел "Здравец" - гр. Тетевен

 

Клон Габрово

27. Оздравителен дом „Вонеща вода”, Вонеща вода – незавършено строителство.

 

Клон Павел баня

28. Балнеосанаториум „Берое”, съсобственост, неработещ.

29. Балнеосанаториум „Топлика” – Хасковски минерални бани – незавършено строителство.

30. Трафопост "Иглика" - Хасковски минерални бани.

 

За контакти: 0878 104 352

 

 

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Производствена база /Бетонов възел/, находящ се в село Шкорпиловци, община Долни Чифлик, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Обект Почивен дом „Родопи”, находящ се в община Пещера, област Пазарджик, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Обект Почивен дом „Чавдар”, находящ се в с. Красновски бани, община Хисаря, област Пловдив, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Обект Хотел „Еледжик”, находящ се в гр. Момин проход, община Костенец, Софийска област, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Обект Оздравителен комплекс „Изворите”, незавършено строителство, състоящ се от сграда с идентификатор № 30990.502.83.1; сграда с идентификатор № 30990.502.83.3; сграда с идентификатор № 30990.502.83.10; сграда с идентификатор № 30990.502.83.11, находящ се в с. Злати войвода, община Сливен, Сливенски минерални бани, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Балнеохотел „Жива вода”, находящ се в землището на с. Злати войвода, община Сливен, област Сливен, собственост на „ПРО” ЕАД. 

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Обект Столова „Михаил Дойчев”, находящ се в с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Почивен дом „Здравец”, град Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на обект трети и четвърти етаж от сграда и парова централа, находящи се в град Кюстендил, ул. „Гладстон“ № 35, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Оздравителен дом „Вонеща вода”, находящ се в село Вонеща вода, община Велико Търново, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Почивен дом „Къпина 2”, находящ се в град Троян, местността „Кaпинчо”, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Поземлен имот № 12961.423.549, находящ се в град Вършец, област Монтана, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на Почивен дом „Оряхово”, находящ се в град Оряхово, област Враца, собственост на „ПРО” ЕАД.

***

Решение за провеждане на търг с явно наддаване на обект столова „Студен кладенец“, находящ се в село Богослов, община Кюстендил, собственост на „ПРО” ЕАД.