Решение за провеждане на търг с явно наддаване на обект:

 

 

ПРОДАЖБИ НА ИМОТИ

СПИСЪК на обекти на "ПРО" ЕАД за продажба,

одобрени с Решениe №1.1. от Протокол №9/29.07.2014г. на Надзорния съвет на НОИ

 

                 Клон Баня

                        1. Сграда за битови нужди и физиотерапия – гр. Баня, неработещ.

                        2. Хижа „Кабата” – Родопите, неработещ.

                        3. Туристическа база „Боряна” с. Наречен, неработещ.

                        4. Перално стопанство – Парк Родопи, неработещ.

                        5. Ресторант „Извора” – гр. Хисар – съсобственост, неработещ.  

                        6. Хижа „Добрила” - Стара планина, неработещ. 

                        7. Почивен дом „Чавдар” – Красновски минерални бани, незавършено строителство.

                        8. Оздравителен дом – гр. Хисаря, незавършено строителство.

            Клон Боровец

                        9. Складова база – с. Скриняне, неработещ.

                        10. Апартамент във вила Рилска Къпина – кк Боровец, неработещ.

                        11. Балнеосанаториум „Миньор” – гр. Банкя, неработещ обект;

                        12. Вила „Гергана” – гр. Банкя, неработещ.  

                        13. Балнеосанаториум „Еледжик” – гр. Момин проход, неработещ обект, неработещ.   

                        14. Столова „Студен кладенец” – гр. Кюстендил, неработещ.   

                        15. Столова „Лъджане” – гр. Велинград, неработещ.   

                        16. Почивен дом – гр. Пещера, неработещ обект.

                        17. Стракова къща – гр. Банско, неработещ обект.   

               Клон Бургас

                        18. Столова „Михаил Дойчев” – с. Шкорпиловци, неработещ.  

                        19. Складова база – с. Старо Оряхово, неработещ.  

                        20. Оздравителен комплекс „Изворите” – Сливенски минерални бани – незавършено строителство;

                        21. Оранжерия к.к. Чайка, неработещ.

                        22. Трафопост  гр. Каварна.

                        23. Производствена база – с. Шкорпиловци, неработещ.   

                        24. Шилетарник – с. Злати войвода, неработещ.  

                        25. Свинарник – с. Злати войвода, неработещ.  

                        26. Ресторант «Детелина» - к.к. Чайка, гр. Варна, съсобственост.

                        27. Столова «Лада» - гр. Несебър, неработещ.  

                        28. Имот 980/9695 ид.части от Парцел І-680, кв.12 по плана на БМБ, земя

              Клон Вършец

                        29. Почивен дом „Оряхово” – гр. Оряхово, неработещ обект.

                        30. Стол № 6 – гр. Вършец, неработещ.  

             Клон Габрово

                        31. Ресторант „Здравец” – с. Вонеща вода, неработещ.  

                        32. Оздравителен дом „Вонеща вода”, Вонеща вода – незавършено строителство.

           Клон Павел баня

                        33. Балнеосанаториум „Берое”, съсобственост, неработещ.  

                        34. Складово помещение, Хасовски минерални бани, неработещ.   

                        35. Балнеосанаториум „Топлика” – Хасковски минерални бани – незавършено строителство.

                        36. Трафопост "Иглика" - Хасковски минерални бани.

 

За контакти: 0878 104 352